РАЗРАБОТКА WEB-СЕРВИСА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

  • A. Milovidova State University "Dubna"
Ключевые слова: моделирование технологического процесса, веб-сервис, принятие решения при управлении производством.

Аннотация

Современные методы цифрового производства, обработки данных и моделирования позволяют использовать программный инструментарий для исследования сложных технологических процессов. В статье представлены основные результаты разработки веб-сервиса моделирования технологических процессов горноперерабатывающей промышленности. Разработанный web-сервис позволит принимать более эффективные, быстрые и точные решения, снижая неопределенность при управлении производством.

Биография автора

A. Milovidova, State University "Dubna"

Senior Lecturer of the Department of System Analysis and Management

Литература

1.Malkov, M. V. Modelirovanie tehnologicheskih processov: metody i opyt / M. V. Malkov, A. G. Olejnik, A. M. Fedorov // Trudy Kolskogo nauchnogo centra RAN. – 2010. – № 3(3). – S. 93-101.
2.Dobrynin V.N., Enderev V.A., Milovidova A.A. // Mnogoagentnoe imitacionno-sobytijnoe modelirovanie upravleniya kachestvom diskretnonepreryvnyh tehnologicheskih processov: problemy, koncepciya, zadachi, metody. Elektronnyj zhurnal «Sistemnyj analiz v nauke i obrazovanii». – Dubna, 2014. – S.15-19.
3.Adamov E. V. Tehnologiya rud cvetnyh metallov. Uchebnik, M.: Ucheba. 2007., 514 s.
4.Milovidova A.A. Hronomodel processa pererabotki v usloviyah nechetkoj i nepolnoj informacii o kachestve syrya [Tekst] // A.A. Milovidova / Perspektivy nauki. – 2019. №6 (117). – S. 25-28.
5. Milovidova A.A., Cheremisina E.N., Dobrynin V.N., Sokolov I.A. Mnogoagentnoe upravlenie processom pererabotki syrya v usloviyah informacionnoj neopredelennosti / Sovremennaya nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya «Estestvennye i tehnicheskie nauki». – 2019. №8. – S. 91-95.
6.Milovidova A.A., Cheremisina E.N., Dobrynin V.N. Algoritm opredeleniya tipa i parametrov funkcii prinadlezhnosti nechyotkogo izmeritelya / Sovremennaya nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya «Estestvennye i tehnicheskie nauki». – 2019. – №9. – S. 69-74.
7.Milovidova A.A. Formirovanie nechetkoj sistemy ocenki dlya sistemy podderzhki prinyatiya reshenij pri upravlenii processom pererabotki v usloviyah neopredelennosti informacii o kachestve materiala // Prikaspijskij zhurnal: upravlenie i vysokie tehnologii. – 2020. – №1. – Str. 33-48.
8.Dobrynin V.N., Enderev V.A., Milovidova A.A. Mnogoagentnoe imitacionno-sobytijnoe modelirovanie upravleniya kachestvom diskretnonepreryvnyh tehnologicheskih processov: problemy, koncepciya, zadachi, metody // Elektronnyj nauchnyj zhurnal «Sistemnyj analiz v nauke i obrazovanii», 2014, № 1. ISSN: 2071-9612.
9.Savvateeva T.P., Milovidova A.A., Kudryavceva D.V. Tehnologii proektirovaniya informacionnyh sistem: Uchebnoe posobie. – Dubna, Gosudarstvennyj universitet «Dubna», 2016. - S. 120.
Опубликован
2021-07-10
Как цитировать
Milovidova, A. 2021. «РАЗРАБОТКА WEB-СЕРВИСА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ». EurasianUnionScientists, июль, 3-9. https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2021.1.87.1387.